Ope flippaa!

Camilla Koskinen
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
Joensuun normaalikoulu

Viime vuosina flipped classroom – tai tuttavallisemmin flippaaminen – on tehnyt tuloaan suomalaiseen koulujärjestelmään. Flippaamisen perusajatus on varsin innostava: opiskelijat tutustuvat opetettavaan teoriaosuuteen itsenäisesti kotona, jolloin lähiopetuksessa jää enemmän aikaa opettajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle ja yhteistoiminnalliselle oppimiselle.

Kollegoideni hyvistä kokemuksista innostuneena halusin itsekinkokeilla tätä työmuotoa. Tänä lukuvuonna opetin kahta rinnakkaista äidinkielen kurssia, joiden aikana opiskelijat tutustuivat suomalaisen kirjallisuuden historiaan. Valmistelin kurssia varten viisi lyhyttä opetusvideota, joiden lopussa on pieni aiheeseen johdatteleva pohjustustehtävä. Tarkoituksena oli, että opiskelijat katsoisivat videon ja tekisivät siihen liittyvä pohjustustehtävän ennen varsinaista oppituntia. Oppitunnin alussa pohjustustehtävä käsiteltäisiin yhdessä keskustellen, jonka jälkeen tunnille varattu aika voitaisiin käyttää hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti.

Lue loppuun

Ohjauksen taulut – Kipinä-uraohjauskoulutus

Kati Huttu-Pantsari ja Heli Vatanen
Joensuun normaalikoulun opinto-ohjaajat, KM

Joensuun normaalikoulun opinto-ohjaajat olivat Minna Katteluksen pitämässä uraohjaajakoulutuksessa Joensuussa 6.–7.4.2017. Kerromme tässä blogissa Kipinä-ohjausmallista.

Taiteessa ikuistetaan tauluun tai valokuvaan tärkeä kaunis hetki, ja tämä sama on mahdollista myös ohjauksessa. Tavoitteena on ohjattavan urasuunnittelun käynnistäminen ja hänen elämänkentässään olevien todellisten kiinnostuksen kohteiden, osaamisen ja luonteenvahvuuksien kartoittaminen ohjauskarttaan sekä näiden kautta urakipinän etsiminen ja jatko-opintoihin ohjaaminen. Pyrkimyksenä on myös vahvistaa opiskelijan aktiivista ja osallistuvaa roolia sekä itsehavainnointia.

Lue loppuun

Yes we can! Yrittäjyyttä englanniksi

Hanna Ylönen, historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Opetin Viikin normaalikoulun lukion yritystalouden YH6-kurssin syksyllä 2016. Kurssista muodostui englantia ja yhteiskuntaoppia yhdistelevä kokonaisuus. Opiskelijat ovat perinteisesti osallistuneet tällä kurssilla Yhdysvaltain Suomen suurlähettilään järjestämään kilpailuun Ambassodor’s Entrepreunial Challengeen, ja opiskelijat innostuivat kilpailusta tälläkin kertaa. Kyseessä on yritysideakilpailu, johon opiskelijat laativat pienryhmissä oman liikeidean, jonka he esittelevät joko parin minuutin videossa tai maksimissaan sivu mittaisessa tekstissään englanniksi.

Lue loppuun

Digitaaliset historialliset lähteet historian ja uskonnon opetuksessa sekä opetusharjoittelussa

Markku Kuorilehto, historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja filosofian lehtori, Oulun normaalikoulu

Historian tai uskonnon opetuksessa usein digitaalisuus on tarkoittanut muutaman kuvan, Kahoot-kilpailun tai jonkin muun varsin yksinkertaisen menetelmän toteuttamista oppitunnin aikana. Tällä hetkellä ja tulevaisuudessa historian tai uskonnon oppiaineiden opetuksessa voidaan profiloitua uudella tavalla. Lähes jokaiselle oppitunnille tai muuhun opiskeluun voidaan liittää mukaan digitaalisia historiallisia asiakirjoja tai muita aineistoja, kun tutkitaan menneisyyttä ja sen ilmiöitä.

Lue loppuun

Vaihto-oppilas matematiikan kurssilla

Niklas Koppatz / Viikin normaalikoulu

Lukiomme saa kohtalaisen usein nauttia ulkomaalaisen vaihto-oppilaan vierailusta. Periaatteessa vaihto-oppilaalla on kevennetty opinto-ohjelma, sillä suomenkielisen oppimateriaalin opiskelu on ymmärrettävästi aika työlästä. Kuitenkin esimerkiksi matematiikassa minulla on ollut tapana ottaa vaihto-oppilaat mukaan opetukseen samoin tavoittein kuin suomalaisetkin. Tämä tuo mukanaan jonkin verran lisätyötä, mutta samalla myös tarjoaa jotain uutta.

Lue loppuun

Practical course in Gene Technology

Esimerkkikurssi opiskeluympäristöjen laajennetamisesta koulun ulkopuolelle ja yhteistyötahojen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

Kirjoittajat: Eija Kujansuu ja Sirkka Staff, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Viikin normaalikoulussa ja Helsingin normaalilyseossa on biologiasta kiinnostuneille lukion opiskelijoille tarjolla geenitekniikan työkurssi. Tänä vuonna kurssin nimi oli Practical course in Gene Technology.

Lue loppuun

Kokemuksia SHOWBIE-ohjelman käytöstä kieltenopetuksessa lukiossa  

Kirjoittaja: Heli Heino, Oulun normaalikoulu

Showbie-ohjelman käyttöönotto

helin-kuva-1

Showbie-ohjelmaa voi käyttää sekä tabletilla että tietokoneella ja se soveltuu hyvin lukion kurssien materiaalien sähköiseen hallintaan. Sovellus on hyvin helppokäyttöinen ja erityisesti iPadin kanssa hyvin toimiva sovellus. Sekä opettajan että opiskelijan täytyy ensin ladata Showbie-sovellus App Storesta tai avata selainversio https://www.showbie.com/ (Sign Up For Free-painike). Ohjelman käyttö vaatii rekisteröitymisen joko opettajana tai opiskelijana. Opettaja luo kullekin opetusryhmälle kansion ja jakaa sen koodin opiskelijoille.

Lue loppuun